રમત-ગમત (Sports)
રમતો અને રમતોમાં ઉત્કૃષ્ટ કોચ માટે ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતો દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે ?

1988
1987
1985
1990

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
અર્જુન એવોર્ડ મેળવનાર હોકીનો પ્રથમ ખેલાડી કોણ હતો ?

પરમ સિંઘ
ગુરબક્ષસિંહ
અશોકકુમાર
પ્રીતિપાલ સિંહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સામાન્ય રીતે કબડ્ડી માટે રમતના મેદાન માટે કેટલી જગ્યા જરૂરી છે ?

9 મીટર × 6 મીટર
15 મીટર × 12 મીટર
8 મીટર × 6 મીટર
12(1/2) મીટર × 10 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
પ્રખ્યાત રમતવીર પેલે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે ?

વોલીબોલ
ફૂટબોલ
ટેનિસ
હોકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રમતગમતના ક્ષેત્રમાં કોચને આપવામાં આવતો દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે ?

1992
1990
1987
1985

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP