ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જાતીય સતામણીને રોકવા ભારત સરકારે બનાવેલ 'પોકસો' એકટનું પૂરું નામ જણાવો.

The Protection Of Children From Sexual Offences Act
The Protection of Children's Sexual Offences Act
The Protection Of Children For Sexual Offences Act
The Protection for Children's Sexual Offences Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
વિશ્વભરમાં વિકસતા દેશોના જરૂરિયાતમંદ બાળકો અને તેમની માતાઓને માનવતાસભર અભિગમ સાથે સ્વસ્થ તેમજ ખોરાકની સહાયતા પૂરી પાડતી સંસ્થા UNICEFનું મૂળભૂત નામ જણાવો.

United Nation's Internation Children's Economic Fund
United Nations International Children's Emergency Fund
United Nations International Children Economic Fund
United Nation's International Children Emergency Fund

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ISBN નું પૂરું નામ શું છે ?

સ્થાનિક ગ્રંથ સંખ્યા
ભારતીય માનક ગ્રંશ સંખ્યા
આંતરરાષ્ટ્રીય માનક ગ્રંથ સંખ્યા
ઇન્ટીગ્રેટેડ માનક ગ્રંથ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
આઈ.એસ.ઓ નો આખો અર્થ શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન.
ઈન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સ્ટાન્ડડર્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન.
ઈન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા શરૂ કરાયેલ કુપોષણ મુક્ત ગુજરાત મહાઅભિયાન અંતર્ગત વપરાતા 'SAM' શબ્દ નો અર્થ જણાવો.

Serious Anaemic Mother
Severe Acute Malnutrition
Severe Anaemic Malnutrition
Severe Anaemic Mother

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP