ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ડોલેક્ષ - DOLLEX શું છે ?

ભારતનું એક સ્ટોક એક્સચેન્જ
ભારતના નાણાબજારનો એક સૂચકાંક
યુ.એસ.એ. નું એક સ્ટોક એક્સચેન્જ
યુ.એસ.એ. ના નાણા બજારનો એક સૂચકાંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP