રમત-ગમત (Sports)
ભારતના ક્રિકેટના ઓપનીંગ ટેસ્ટ ખેલાડી વિજય મર્ચન્ટની મૂળ અટક શું હતી ?

આચાર્ય
ભાટિયા
દેસાઈ
ઠાકરસી

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એપ્રિલ 2016માં કયા મહિલા ખેલાડીની રાજ્યસભામાં નિમણૂંક કરવામાં આવી છે ?

સાનિયા મિર્ઝા
સાઈના નેહવાલ
મેરી કોમ
પી.વી.સિંધુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
"ચાઈના મેન" શબ્દ કઈ રમત સાથે સંબંધ ધરાવે છે ?

કુસ્તી
ફૂટબોલ
હોકી
ક્રિકેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
‘ડ્રીબલ’ શબ્દ હોકી સિવાય કઈ રમતમાં વપરાય છે ?

બાસ્કેટબોલ અને ફૂટબોલ
ફૂટબોલ અને ક્રિકેટ
બાસ્કેટબોલ અને ખોખો
ફૂટબોલ અને ટેનિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
'પિંગ પોંગ' કઈ રમતનું બીજું નામ છે ?

ટેબલ ટેનિસ
લોન ટેનિસ
આઈસ હોકી
કેરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP