ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતની એક રૂપિયાની નોટ પર કોના હસ્તાક્ષર હોય છે ?

ભારતના નાણામંત્રીના
રિઝર્વ બેન્કના ગવર્નરના
રાષ્ટ્રપતિના
નાણામંત્રાલયના સચિવના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સાચી જોડ જણાવો.

A. એડમ સ્મિથ
B. આલ્ફ્રેડ માર્શલ
C. લાયોનલ રોબિન્સ
1. સંપત્તિનું શાસ્ત્ર
2. કલ્યાણલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર
3. અછત અને પસંદગીનું શાસ્ત્ર

A-3, B-2, C-1
A-2, B-1, C-3
A-1, B-3, C-2
A-1, B-2, C-3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કયા પ્રકારની બેરોજગારીમાં શ્રમની સીમાંત ઉત્પાદકતા શૂન્ય હોય છે ?

છુપી બેરોજગારી
ઘર્ષણ યુક્ત બેરોજગારી
ચક્રીય બેરોજગારી
માળખાકીય બેરોજગારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP