કમ્પ્યુટર (Computer)
ડોક્યૂમેન્ટની હાર્ડકોપી કાઢવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?

પ્રિન્ટર
સ્કેનર
વેબકેમેરા
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP