કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ABCDE
ASVBM
QWERT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

માસ્ટર વ્યું
આમાંથી એક પણ નહિ
સ્લાઈડ વ્યું
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP