કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

મલ્ટીમીડિયા
મુવી ફાઈલ
આપેલ તમામ
એનિમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો ઇન્સર્ટ
ઓટો ચેક
આટો સામેલ કરો
ઓટો કરેકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ યુઝર
મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ
સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ ટાસ્કીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP