કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં નીચે દર્શાવેલ લાક્ષણિકતામાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

વર્કસીટ
ગ્રાફિક્સ
ડેટાબેઝ
ટેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP