કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

પોઈન્ટિંગ
ગેટિંગ
હિટિંગ
સ્કેનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

ટ્રાન્સલેટર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
આપેલ તમામ
યુટિલિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP