કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

સ્કેનીંગ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
ઈનપુટ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ
વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP