કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
માઈક્રોફોન
જોયસ્ટીક
કી બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર મોડમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP