બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

પેશી-કોષ-અંગ-દેહ
કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ
અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ
મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કાચવત્ કાસ્થિના બંધારણમાં રહેલું ખનીજ તત્ત્વ કયું છે ?

ઝીંક
સોડિયમ
ફોસ્ફરસ
સલ્ફર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સેલ્યુલોઝની શર્કરાનો પ્રકાર અને તેનું સામાન્ય આણ્વીય સૂત્ર માટેનો સાચો વિકલ્પ શોધોઃ

પોલિસેકૅરાઈડ Cn(H2O)n-1
પોલિસેકૅરાઈડ (C6H10O5)n
ડાયસેકૅરાઈડ C12H22O11
ડાયસેકૅરાઈડ (C6H10O5)n

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમ માટે નીચેનામાંથી કયું વાક્ય સાચું નથી :

પ્રાણીઓનાં અશ્મિ અને કંકાલનો સંગ્રહ હોય.
સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણી કરવી.
પુસ્તકાલય અને પ્રયોગશાળા હોય.
સ્ટફિંગ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રાણીના મૃતદેહની જાળવણી થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકોષીય રચના ધરાવતી ફૂગ કઈ છે ?

યીસ્ટ
સ્લાઈમ મૉલ્ડ
બ્રેડ મૉલ્ડ
મશરૂમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP