છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
નાગરવેલીના જેવી નાજુકડી નાર વાંકી
વાંકો એનો અંબોડો ને વાંકાં એનાં વેણ છે

અનુષ્ટુપ
હરિગીત
મનહર
સવૈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
'બેસી ખાટે પિયરઘરમાં જિંદગી જોઈ સારી' કયો છંદ છે ?

દોહરો
શિખરિણી
પૃથ્વી
મંદાક્રાંતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
28 માત્રા કયા છંદમાં હોય છે ?

સવૈયા
ચોપાઈ
હરિગીત
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
'ભમ્યો તીર્થે તીર્થે ધરી ઉર મનીષા દરશની' પંક્તિનો છંદ ઓળખો.

મંદાક્રાંતા
પૃથ્વી
હરિગીત
શિખરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
કયા છંદની માત્રા 28 છે ?

પૃથ્વી
ઝૂલણાં
હરિગીત
મનહર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
શિયાળે શીતળ વા વાય પાન ખરે ઘઉં પેદા થાય.

પૃથ્વી
હરિગીત
ચોપાઈ
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP