બાયોલોજી (Biology)
નીચેના વાક્યોમાંથી વનસ્પતિ સંગ્રહાલય માટે સત્ય નથી.

વનસ્પતિના રેખાચિત્ર, સ્લાઈડ, નકશાનો સંગ્રહ
વનસ્પતિના ગ્રંથોનો સંગ્રહ
ઔષધીય, આકર્ષક, અપ્રાપ્ય, વનસ્પતિનો ઉછેર
વનસ્પતિ - નમૂનાનો સંગ્રહ અને જાળવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કેરેટીન
કાઈટિન
ક્યુટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે રિંગ ધરાવતા નાઈટ્રોજન બેઈઝનું ઉદાહરણ નીચે પૈકી કયું છે ?

થાયમિન
ગ્વાનીન
યુરેસીલ
સાયટોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા દર 35 મિનિટે વિભાજન પામે છે. જો સંવર્ધનમાં 10⁵ કોષો / ml 175 મિનિટમાં વૃદ્ધિ પામે તો 175 મિનિટમાં પ્રતિ ml કોષનું સંકેન્દ્રણ શું હશે ?

175 X 10⁵ કોષ
5 X 10⁵ કોષ
32 X 10⁵ કોષ
35 X 10⁵ કોષ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જૈવતંત્રોનો ઉદ્દેશ શું છે ?

સજીવોની તેમના વર્ગકોમાં ગોઠવણી અને તેમની વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવો.
વિસ્તૃત બાહ્યાકાર લક્ષણોને આધારે સજીવોનું વર્ગીકરણ
સજીવોનું વર્ગીકરણ તેમના ઉદ્વિકાસીય ઇતિહાસને આધારે કરવું અને દરેક ક્ષેત્રના માપદંડો તેમની વ્યક્તિ વિકાસ પ્રસ્થાપિત કરવો
સજીવોની કોષરચનાકીય લાક્ષણિકતાઓને આધારે તેમની ઓળખ અને ગોઠવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP