GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
કમ્પ્યૂટરમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોઈ એક જ વિકલ્પ પસંદ કરી શકાય તેવા વર્તુળાકાર બટનને શું કહે છે ?

લિસ્ટ બટન
રેડિયો બટન
રાઉન્ડ બટન
ચેક બટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
જી.એસ.ટી. ___ પર ચૂકવવાપાત્ર છે.

પુરવઠાના મૂલ્ય
એકત્રિત રોકડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
માંગના મૂલ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP