બાયોલોજી (Biology)
બંધ પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર ધરાવતા અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

સસ્તન
મૃદુકાય
સંધિપાદ
બાલાનોગ્લોસસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અનાવૃત બીજધારી કેવાં લક્ષણો ધરાવે છે ?

મધ્યોદભિદ્
જલોદભિદ્
શુષ્કોદભિદ્
લવણોદભિદ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હવાઈ જીવનને અનુકૂલિત સસ્તન પ્રાણી કયું છે ?

બતકચાંચ
વહેલ
ચામાચીડિયું
ડોલ્ફિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્લોરોફિલના બંધારણીય ઘટક તરીકે વર્તતું ખનીજ તત્ત્વ કયું છે ?

મેગ્નેશિયમ
નાઈટ્રોજન
કેલ્શિયમ
સલ્ફર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP