બાયોલોજી (Biology)
પ્રકાશસંશ્લેષી રંજકદ્રવ્યોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ઝેન્થોફિલ
ફાયકોઈરીથ્રીન
આપેલ તમામ
ફાયકોસાયનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિઅંગી વનસ્પતિ દ્વિઅંગીથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?

વાહકપેશી
ચલિત નરજન્યુ
અચલ જન્યુ
પુંજન્યુધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે કઈ વ્યવસ્થા હોય છે ?

જનીન બેંક
જર્મપ્લાઝમ બેંક
બીજ નિધિ
બીજ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવને અનેક જૈવિક કાર્યો કરવા માટે ઉર્જા ક્યાંથી મેળવે છે ?

પર્યાવરણમાંથી
બીજા સજીવ માંથી
ખોરાકમાંથી
સંગ્રાહેલ શક્તિમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે રિંગ ધરાવતા નાઈટ્રોજન બેઈઝનું ઉદાહરણ નીચે પૈકી કયું છે ?

ગ્વાનીન
થાયમિન
સાયટોસીન
યુરેસીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનો મોનોમર કોણ છે ?

ગ્લુકોઝ
એમિનોઍસિડ
ન્યુક્લિઓટાઈડ
પેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP