બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં પ્રજનનની કઈ પદ્ધતિઓ જોવા મળે છે ?

બીજાણુ જનન
આપેલ તમામ
અવખંડન
સંયુગ્મન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગર્ભીયકોષો તેનાં વિશિષ્ટ કાર્યોને અનુલક્ષીને પરિવર્તન થાય તેને શું કહે છે ?

ફલન
વિઘટન
વિકાસ
વિભેદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
CZA નું પૂરું નામ શું છે ?

સેન્ટ્રલ ઝુ ઓથોરિટી
સેન્ટ્રલ ઝુઓલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન
સેન્ટ્રલ ઝુ ઓર્ગેનાઈઝેશન
સેન્ટ્રલ ઝુઓલોઝિકલ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

ક્યુટિન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કેરેટીન
કાઈટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના નાશ થવા પાછળ જવાબદાર પરિબળો કયાં છે ?

આપેલ તમામ
UV-કિરણ
જલદ ઍસિડ
X-કિરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP