Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
ભેજવાળા જંગલો સોથી વધુ કયા જિલ્લામાં છે ?

નવસારી અને ભરૂચ
ડાંગ અને સુરત
અમરેલી અને ભાવનગર
કચ્છ અને સુરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
સી.આર.પી.સી. ની કલમ-195 મુજબ કોના તિરસ્કાર દ્વારા થઇ શકશે ?

સરકારી કામદાર
જાહેર સેવક
જાહેર નોકર
રાજનૈતિક નેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
સ્ત્રી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઈન્ટરનેટ ઈ-મેઈલ અથવા કોઈપણ સ્વરૂપના ઈલેક્ટ્રોનિક વ્યવહારનું નિયમન કરે તેવા શખ્સ સામે ફોજદારી ધારામાં કઈ કલમહેઠળ નવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે?

કલમ - 354 - ડી
કલમ - 354 - (1)
કલમ - 354 - ડી (1)
કલમ - 354-ડી (1)ના ખંડ (2)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
ભારતીય દંક્સંહિતા - 1860ની કલમ -21 મુજબ કોણ જાહેર સેવકની વ્યાખ્યામાં સામેલ છે ?

મ્યુનિસિપલ કમિશનર
મુખ્ય મેટ્રોપોલિટેન મેજિસ્ટ્રેટ
આપેલ તમામ
પોલીસ સબ-ઈન્સ્પેક્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP