Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
વોરંટ કેસ એટલે ?

ફાંસીની સજાને પાત્ર ગુનો
આજીવન કેદને પાત્ર ગુનો
ફાંસી, આજીવન કેદ કે બે વર્ષથી વધુ સજાને પાત્ર ગુનો
7 વર્ષથી વધુ સજાને પાત્ર ગુનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
સી.આર.પી.સી. કલમ 320 માં જણાવેલ ગુના કેવા ગણાય ?

સમાધાનપાત્ર
બીન સમાધાનપાત્ર
આજીવન કેદ
મુત્યુદંડ પાત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે?

સુરખાબ અભયારણ્ય - કચ્છ
રતનમહાલ અભયારણ્ય - દાહોદ
ઘુડખર અભયારણ્ય - જામનગર
ગીર અભયારણ્ય - ગીર સોમનાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
નીચે દર્શાવેલ જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
(1) લોલકના નિયમો
(2) પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થીયરી
(3) રૂધિર જૂથના શોધક
(4) ક્ષ-કિરણોના શોધક
(A) રોન્ટજન
(B) ગેલેલિયો
(C) લોરી-બ્રોન્સ્ટેડ
(D) કાર્લ-લેન્ડસ્ટિનર

C-3, D-2, A-1, B-4
A-3, B-4, C-2, D-1
D-1, C-3, A-4, B-2
A-2, C-4, D-1, B-3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP