સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રી કાકા કાલેલકર નીચેનામાંથી શાની સાથે સંકળાયેલા છે ?

નિબંધકાર
વાર્તાકાર
આખ્યાનકાર
નવલકથાકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મોરબીમાં ટેલિફોનિક સંદેશા વ્યવહારની શરૂઆત કોણે કરાવી હતી ?

કાન્યાજી રાવજી
લખધીરજી રાવજી
વાઘજી રાવજી
જાયાજી રાવજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના શબ્દો પૈકી કયો શબ્દ 'કાળોત્રી' નો વિરૂધ્દ્રાર્થી છે ?

કંકોત્રી
પત્રીકા
પાનોત્રી
જન્મોત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
અમેરિકાનો વિઝા લેવો હોય તો કઈ ઓફિસમાં મળી શકે ?

પાસપોર્ટ ઓફિસ
આપણા વિદેશ મંત્રાલયમાંથી
અમેરિકન કોન્સોલેટ
ઈન્ડો-અમેરિકન સોસાયટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP