કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
લેન
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

વર્ડપેડ
રન
સિસ્ટમ
કંટોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

મેગ્નેશિયમ
સિલિકોન
જિપ્સમ
ક્રોમિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP