કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Sitch Mode Power Supply
Switched Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

સીપીયુ
મોનિટર
પ્રિન્ટર
કી-બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP