Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
યાંત્રિક ઊર્જાનું વિદ્યુત ઊર્જામાં રુપાંતર કરતું સાધન ક્યું છે ?

ડાયનેમો
વેલ્ડર્મ
ડેઝરન
ડાયામીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ભારતીય દંડ સંહિતા મુજબ નીચેનામાંથી શું સત્ય હકીકત છે ?

કંપની વ્યકિત છે.
લીવ ઇન રીલેશનશીપ ગુનો છે.
સ્વબચાવમાં પણ ખૂન થઇ શકે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ચૂંટણીઓ સંબંધી ગુનાઓ માટેની જોગવાઇઓ IPC - 1860 ના કયા પ્રકરણમાં છે ?

પ્રકરણ-9A
પ્રકરણ-10
પ્રકરણ-8
પ્રકરણ-9

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP