કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

યુટિલિટી
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
ટ્રાન્સલેટર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટીવાઇરસ
ઓ.એસ.
નેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP