Talati Practice MCQ Part - 4
સંધિ છોડો :– મદોમંત

મદ્ + ઉન્મત
મદ્ + ઉત્ત્ + મત
મદો + ઉન્નમત
મદ્: + ઉદ્મત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
‘મહેરામણના મોતી' કોનું કાવ્ય છે ?

રાવજી પટેલ
લાભશંકર ઠાકર
સુરેશ જોષી
ન્હાનાલાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
કોમ્પ્યુટર દ્વારા જે માહિતી બતાવવામાં આવે છે તેને ___ કહે છે.

પ્રોગ્રામ
ઈનપુટ
આઉટપુટ
સીપીયુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP