Talati Practice MCQ Part - 5
Chose the correct comparative degree : very few gods are worshipped as much as lord Khrishna.

Lord Krishna is more worshipped than most other gods
Lord Krishna is one of the most worshipped gods
Lord Krishna is more worshipped than most other gods
Lord Krishna is more worshipped god

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
સહસ્ત્રલિંગ તળાવનું બાંધકામ કોણે કરાવ્યું હતું ?

પુષ્પગુપ્ત
સિદ્ધરાજ
રૂદ્રદામા
મૂળરાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
દ્રોણમુખ તરીકે કયું શહેર ઓળખાય છે ?

ભાવનગર
ભરૂચ
સુરત
સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
ભાવનગર જીલ્લામાં આવેલ પ્રાચીન વિદ્યાપીઠનું સ્થળ જણાવો.

ગઢડા
વલ્લભીપુર
મહુવા
ઉમરાળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP