સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
અંતર્વેશન બહિર્વેશનમાં નિરપેક્ષ ચલની કિંમતો વચ્ચેનું અંતર સમાન ન હોય ત્યારે સાપેક્ષ ચલનું અનુમાન કરવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે ?

ન્યૂટન
દ્વિપદી વિસ્તરણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાન્ગ્રાજની રીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP