કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ફાઈલ સર્વર
ફાઈલ સ્ટેશન
ડિરેક્ટરી
ફાઈલીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SLIP નું પૂરું નામ જણાવો.

સીરીયલ લોજિક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લીંક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લાઈન ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લેઆઉટ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

ક્રોમિયમ
મેગ્નેશિયમ
સિલિકોન
જિપ્સમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP