કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
2022નો સાહિત્યનો JCB એવોર્ડ કઈ પુસ્તકે જીત્યો ?

વાલ્લી
સોંગ ઓફ ધ સોઈલ
ધ પેરેડાઈસ ઓફ ફૂડ
ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
DRDO ઈન્ડસ્ટ્રી ઍકેડેમિયા -સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ (DIA-COE) કઈ સંસ્થામાં સ્થાપવામાં આવ્યું ?

IIT રુડકી
IIT મદ્રાસ
IIT ગાંધીનગર
IIT ખડગપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP