કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નીતિ અંતર્ગત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય માળખું વિકસાવવા કઈ સમિતિની રચના કરી હતી ?

કસ્તુરી રંગન સમિતિ
જે. સત્યનારાયણ સમિતિ
ડી.ટી. લાકડાવાલા સમિતિ
ડૉ.હર્ષ વર્ધન કમિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'વિશ્વ ડાયબિટીસ દિન' અથવા તો 'વિશ્વ મધુપ્રમેહ દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

12 નવેમ્બર
14 નવેમ્બર
13 નવેમ્બર
15 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ચો-કલોંગ શબ્દએ તાઈ અહોમ લોકોના સંદર્ભમાં શેનું સૂચન કરે છે ?

સામાજિક વ્યવસ્થા
પરંપરાગત ખેતી
પરંપરાગત વ્યવસાય
વૈવાહિક વિધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP