ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"ગાડગીલ ફોર્મ્યુલા" નીચે પૈકી શાની સાથે સંબંધિત છે ?

રિઝર્વ બેન્ક દ્વારા બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં સુધારા માટેના પગલાઓ લેવા વપરાતી ફોર્મ્યુલા
નાણાકીય ખાધનું નિર્ધારણ
રાજ્યો વચ્ચે વિત્તિય સંસાધનોની વહેચણી
ગરીબી રેખાનું નિર્ધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નવું દાખલ કરાયેલ 'સુગમ' આવકવેરાનું રિટર્ન કોના માટે છે ?

વેરા ભરનાર સ્ત્રીઓ માટે
નોકરિયાત વર્ગ માટે
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે
નાના ધંધાર્થીઓ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ECSનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્શિયલ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કોમન સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કેર સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP