ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નવું દાખલ કરાયેલ 'સુગમ' આવકવેરાનું રિટર્ન કોના માટે છે ?

નાના ધંધાર્થીઓ માટે
નોકરિયાત વર્ગ માટે
વેરા ભરનાર સ્ત્રીઓ માટે
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સહકારી મંડળી તેના ઉદ્દેશો મુજબ કામકાજ કરતી બંધ થાય તો કયું પગલું ભરવામાં આવે છે ?

સરકાર હસ્તક લેવાનું
ફડચામાં લઈ જવાનું
એક પણ નહીં
મંડળીને દંડ કરવાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
NGOનો અર્થ શું છે ?

ન્યુ ગવર્મેન્ટ ઓફિસ
નોન ગવર્મેન્ટ ઓફિસ
ન્યુ જનરલ ઓફિસ
નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP