ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક અન્ય બેન્કો પાસેથી અત્યંત ટૂંકા સમયનું ધિરાણ લે તેના દરને શું કહેવાય ?

રિવર્સ રેપોરેટ
રેપોરેટ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
બેન્ક રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP