ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
દ્વારકા ખાતે ગોમતી નદીના તટ અને પંચનદ તીર્થને જોડતા પુલનું નામ જણાવો.

સુદામા સેતુ
ભક્તિ સેતુ
કૃષ્ણ સેતુ
મૈત્રી સેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.

દિગંબર જૈનોનું વન પવિત્ર યાત્રાધામ-ભિલોડા : અરવલ્લી જિલ્લો
નારાયણદેવનું પવિત્ર સ્થાનક-બોરસદ : આણંદ જિલ્લો
આમળાં, મધ અને ચારોળી માટેનું વ્યાપાર કેન્દ્ર-કંજેટા : પંચમહાલ જીલ્લો
ચંદનના વૃક્ષોનું વન ધરાવતું સ્થળ-બાલારામ : બનાસકાંઠા જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP