ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો - વડના વાંદરા ઉતારવાં

મુરખના સરદાર હોવું
આનાકાની કરવી
ભાન કરાવવું
બહુ જ તોફાની હોવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP