GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
એક સાયકલ સવાર પૂર્વ દિશામાં 5 km અંતર કાપે છે, ત્યારબાદ તે દક્ષિણ દિશામાં 12 km અંતર કાપે છે. આ સાયકલ સવારે કરેલ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેટલું ?

13 km
7 km
17 km
શૂન્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
MS Word દસ્તાવેજમાં પેજની લંબાઈ મૉનિટર / સ્ક્રીનની લંબાઈ કરતાં વધારે હોય ત્યારે કઈ સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે ?

પ્રોગ્રેસ બાર
નૅવિગેશન બાર
સ્ક્રોલ બાર
સ્ટેટસ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આણંદ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર તરીકે તાજેતરમાં કોની નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે ?

ડૉ. વાય.એમ.સુરતી
ડૉ. કે.બી.કથિરિયા
ડૉ. સી.જે.પટેલ
ડૉ. એસ.એમ.અગ્રવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
નીચેનામાંથી સમાસનું ક્યું જોડકું સાચું છે ?

રેલગાડી - તત્પુરુષ
જીતુમામા - કર્મધારય
નીલકંઠ - અવ્યયીભાવ
સરસિજ - બહુવ્રીહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP