યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
વિચરતિ વિમુક્ત જાતિના મેઘાવી વિદ્યાર્થીઓ માટે કઈ યોજના અમલમાં છે ?

કન્યાઓને પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
ટેલેન્ટ પૂલ યોજના
પ્રી એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
ટુનિકિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
શ્રી વાજપાઈ બેન્કેબલ યોજના શેના માટે ચાલુ કરવામાં આવી હતી ?

શિક્ષિત બેરોજગાર તથા ગ્રામ્ય કારીગરોને સ્વરોજગારી પ્રાપ્ત કરવા ધિરાણ આપવા
ટ્રેક્ટરની ખરીદીમાં સબસિડી આપવા
વણકરોનો હાથશાળોના આધુનિકીકરણ માટે સબસિડી આપવા
ટપક સિંચાઇ પદ્ધતિનો વ્યાપ વધારવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર (PHC) માં કોણ કામગીરી બજાવે છે ?

આપેલ તમામ
મેડિકલ ઓફિસર
લેબોરેટરી ટેકનિશ્યન
હેલ્થ વર્કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'સૌની' યોજનાનું પૂરું નામ શું છે ?

સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અપલિફ્ટ ઈરિગેશન યોજના
સૌરાષ્ટ્ર નહેર અપલિફટ ઈરિગેશન યોજના
સૌરાષ્ટ્ર નહેર અવતરણ ઈરિગેશન યોજના
સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ ઈરિગેશન યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું" સૂત્ર (Slogan) શું છે ?

મેરા ખાતા ભાગ્ય વિધાતા
એક ખાતા સબકે લીયે
મેરા ખાતા દેશ પહેચાન
મેરા ખાતા અન્ન દાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP