યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આંગણવાડીમાં પુરક પોષણ તરીકે બાલભોગના પેકેટ કઈ વયજૂથના બાળકોને અપાય છે ?

1 થી 3 વર્ષના બાળકો
6 મહિનાથી 3 વર્ષ સુધીના બાળકો
0 થી 6 મહિનાના બાળકો
6 થી 12 મહિનાના બાળકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માતા યશોદા ગૌરવ નિધિ યોજના કઈ બાબત અંગેની છે ?

આદિવાસી મહિલાઓ માટેની યોજનાઓ
ગરીબી રેખા હેઠળની સગર્ભાઓ અને માતાઓ
આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનો માટે જૂથ બચત વીમા યોજના
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોની પત્નીઓ અને સ્ત્રી ખેડૂતોને આર્થિક વિકાસમાં ભાગીદાર બનાવવામાં આવે છે ?

કિશોરી શક્તિ યોજના
કૃષિ તાલીમ યોજના
સરસ્વતી સાધના યોજના
ચિરંજીવી યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું" સૂત્ર (Slogan) શું છે ?

મેરા ખાતા દેશ પહેચાન
મેરા ખાતા અન્ન દાતા
મેરા ખાતા ભાગ્ય વિધાતા
એક ખાતા સબકે લીયે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP