યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
મહિલા અને બાળવિકાસના સંદર્ભમાં ICDS - 'સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના' એટલે...

ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઇન્ટરનેશનલ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઇન્ડિયન ચિલ્ડ્રન ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઇન્ટરનેશનલ ચાઈલ્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
વિચરતિ વિમુક્ત જાતિના મેઘાવી વિદ્યાર્થીઓ માટે કઈ યોજના અમલમાં છે ?

કન્યાઓને પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ
ટુનિકિટ
ટેલેન્ટ પૂલ યોજના
પ્રી એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"સ્વચ્છ સ્વસ્થ સર્વત્ર" પ્રોગ્રામ ભારત સરકારના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ છે ?

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય
પેયજલ અને સ્વચ્છતા મંત્રાલય તથા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય
પેયજલ અને સ્વચ્છતા મંત્રાલય
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આરોગ્ય સુવિધાઓ અને આરોગ્ય જાગૃતિ જેવી બાબતો માટે નીચેના પૈકી કઈ સેવાઓ અમલમાં છે ?

આરોગ્ય સંજીવની
આપેલ તમામ
ખિલખિલાટ
108 ઈમરજન્સી સેવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP