રમત-ગમત (Sports)
ટાઈગર વુડ્સને કઈ રમત સાથે સંબંધ છે ?

ગોલ્ફ
ટેનિસ
કાર રેસિંગ
સ્કેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રિયો પેરાઓલમ્પિકમાં ભાલાફેંકમાં સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા કોણ છે ?

સાક્ષી મલિક
દેવેન્દ્ર જાજરીયા
સુનિલ કુમાર
પી.વી.સિંધુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
"પ્રોડુનોવા" નીચેના પૈકી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

જિમ્નેસ્ટિક્સ
રગબી
બિલિયર્ડ્સ
હોકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
અબહાની કલબ બાંગ્લાદેશ વતી ક્રિકેટ રમતી વખતે કયો ભારતનો ક્રિકેટર મરણ પામેલ હતો ?

એમ.એલ. જયસીમ્હા
રમણ લાંબા
સુભાષ ગુપ્તે
લાલા અમરનાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સામાન્ય રીતે કબડ્ડી માટે રમતના મેદાન માટે કેટલી જગ્યા જરૂરી છે ?

12(1/2) મીટર × 10 મીટર
9 મીટર × 6 મીટર
15 મીટર × 12 મીટર
8 મીટર × 6 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગુજરાત સરકાર દ્ધારા આયોજિત ગુજરાત સ્કુલ અને કોલેજ સ્પોટ્ર્ર્ર્ર્સ લીગ 2017-18 અન્વયે રમાનાર રમતોમાં ઝોન લીગમાં પ્રથમ વિજેતા સ્કૂલ / કોલેજની ટીમને કેટલી રકમનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

રૂ. 1,00,000
રૂ. 1,75,000
રૂ. 1,50,000
રૂ. 1,25,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP