રમત-ગમત (Sports)
કિરણ પરમાર કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે ?

સ્નૂકર
સ્કવોશ
ટેબલ ટેનિસ
કબડ્ડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ખોખોની રમતના મેદાનનું માપ સામાન્ય રીતે શું હોય છે ?

40 મીટર × 20 મીટર
30 મીટર × 30 મીટર
29 મીટર × 16 મીટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
નીચેનામાંથી ક્યું પુસ્તક શોન વોર્નનું જીવનચરિત્ર છે ?

આપેલ તમામ
નો સ્પિન
શેન વોર્ન્સ ચેન્સુરી
શેન વોર્ન : માય ઓટોબાયોગ્રાફી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
કબડ્ડીની રમતમાં "ઘેરો તોડવી" કૌશલ્ય કયા પક્ષનું છે ?

ચઢાઈ કરનાર પક્ષ
બંને પક્ષ
બચાવ પક્ષ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રિયો પેરાઓલમ્પિકમાં ભાલાફેંકમાં સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા કોણ છે ?

સાક્ષી મલિક
દેવેન્દ્ર જાજરીયા
પી.વી.સિંધુ
સુનિલ કુમાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP