રમત-ગમત (Sports)
કબડ્ડીની રમતમાં "ઘેરો તોડવી" કૌશલ્ય કયા પક્ષનું છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
બચાવ પક્ષ
ચઢાઈ કરનાર પક્ષ
બંને પક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ખેલ મહાકુંભ, 2016 અંતર્ગત રાજ્યમાં પ્રથમ ત્રણ આવનાર શાખાઓને અનુક્રમે ઈનામ પેટે શું આપવાનું ધોરણ નક્કી કરવામાં આવેલ હતું ?

રૂ.4 લાખ, રૂ.2.50 લાખ, રૂ.1.50 લાખ
રૂ.3 લાખ, રૂ.2 લાખ, રૂ.1 લાખ
રૂ.5 લાખ, રૂ.3 લાખ, રૂ.2 લાખ
રૂ.1.5 લાખ, રૂ.1 લાખ, રૂ.75 હજાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રમતનું મેદાન અને રમતના નામો દર્શાવતું કયું જોડકું સાચું નથી ?

સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ - ફૂટબોલ
સેક્ટર 42 સ્ટેડિયમ - હોકી
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેડિયમ - ક્રિકેટ
છત્રસાલ સ્ટેડિયમ - રેસ કોર્સ (ઘોડદોડ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત ગુજરાત સ્કૂલ અને કૉલેજ સ્પોર્ટ્સ લીગ 2017-2018 અન્વયે રમાનાર રમતોમાં સ્ટેટ લીગમાં દ્વિતીય વિજેતા સ્કૂલ / કોલેજની ટીમનો કેટલી રકમનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

રૂ. 3,50,000
રૂ. 4,50,000
રૂ. 2,50,000
રૂ. 2,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સાઈની અબ્રાહમનું નામ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલું છે ?

હોકી
એથ્લેટીક્સ
મહિલા ક્રિકેટ
કુસ્તી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
વાલ બારકર કપ કઈ રમત સાથે જોડાયેલ છે ?

ઊંચી કૂદ
બોક્સિંગ
લાંબી કુદ
સ્વિમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP