ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત-નેપાળ અને ભારત-ભૂતાનની સરહદ પર સુરક્ષાની કામગીરી બજાવનાર દળને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

નેશનલ સીક્યોરીટી ગાર્ડ
રેપીડ એક્શન ફોર્સ
બોર્ડર સીક્યોરીટી ફોર્સ
સુરક્ષા સીમા બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
આંદામાન નિકોબાર ટાપુ સમૂહની રાજધાની પોર્ટબ્લેર કયા ટાપુ પર આવેલી છે ?

દક્ષિણ આંદામાન
મધ્ય આંદામાન
લઘુ આંદામાન
ઉત્તર આંદામાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત-અમેરિકા પરમાણું સમજૂતી અન્વયે અમેરિકા ભારતમાં કયા સ્થળે અણુમથકનું નિર્માણ કરશે ?

કોવાડા
બેંગલુરુ
નેલોર
શ્રી હરિકોટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP