ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો એકમાત્ર સક્રિય જ્વાળામુખી ક્યાં આવેલો છે ?

મિનિકોય ટાપુ
બેરન ટાપુ
ગ્રેટ નિકોબાર ટાપુ
મિડલ આંદામાન ટાપુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નર્મદા નદી પર મધ્યપ્રદેશમાં કઈ યોજના આવેલી છે ?

રામસાગર યોજના
વેનગંગા યોજના
નર્મદાસાગર યોજના
સરદાર સરોવર યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
આંદામાન નિકોબાર ટાપુ સમૂહની રાજધાની પોર્ટબ્લેર કયા ટાપુ પર આવેલી છે ?

લઘુ આંદામાન
મધ્ય આંદામાન
દક્ષિણ આંદામાન
ઉત્તર આંદામાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP