ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભગવાન શંકરના મનમાં ગુપ્તકાળમાં કોણે ઉદયગીરી ગુફા બંધાવી ?

વીરસેન સબા
પર્ણદત્તા
ચક્રપલિતા
હરીશેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ગુજરાતમાં પ્રથમ મહિલા કુલપતિ કોણ હતા ?

પુષ્પાબેન મહેતા
હંસાબેન મહેતા
દર્શનાબેન મહેતા
રાજલબેન મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
નિમ્નલિખિત કોના આશ્રયે મંદિર બાંધકામની પાશ્વાત્ય શૈલીનો ઉદ્ભવ થયો હતો ?

મૈત્રક
શાતવાહન
ચાલુક્ય
રાષ્ટ્રકૂટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
'સ્વરાજ એ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે' આ સૂત્ર કોણે આપેલ હતું ?

ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે
મહાત્મા ગાંધી
લાલા લજપતરાય
બાળ ગંગાધર તિલક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP