ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ અને એક માત્ર ભારતીય, ગવર્નર જનરલ કોણ હતા ?

ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ
ગોવિંદ વલ્લભ પંત
સી. રાજગોપાલાચારી
લોર્ડ માઉન્ટ બેટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા આયોજિત ત્રણ ગોળમેજી પરિષદો પૈકી કઈ ગોળમેજી પરિષદમાં કોંગ્રેસ ભાગ લીધો ન હતો ?

પહેલી અને બીજી
પહેલી અને ત્રીજી
પહેલી
બીજી અને ત્રીજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં પ્રથમ આધુનિક ટ્રેડ યુનિયન નીચે પૈકી ક્યું હતું ?

મદ્રાસ લેબર યુનિયન
એમ.એસ.એમ. રેલવે યુનિયન, મદ્રાસ
કલાકમ યુનિયન, બોમ્બે
ઈન્ડિયન સીમેન્સ યુનિયન, કલકત્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP