સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી કઈ સંખ્યા "ગૃહ મંત્રાલય" હેઠળ કામગીરી કરે છે ?

આપેલ તમામ
નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ (NSG)
બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ (BSF)
ઈન્ડો ટિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયો એક્ટએ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને નિયંત્રણમાં લેવા માટેનું પ્રથમ પગથિયું હતું ?

પિટ્સ ઇન્ડિયા એક્ટ 1784
ચાર્ટર એક્ટ 1833
ચાર્ટર એક્ટ 1813
નિયામક ધારો 1773

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"The Fall of Sparrow" પુસ્તકના લેખકનું નામ જણાવો.

લવકુમાર ખાચર
સલીમઅલી
વિક્રમ ગ્રેવાલ
ઝફર ફતેહઅલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ડુગોંગ શું છે ?

સમુદ્રી ગાય
સમુદ્રી ઘાસ
મેન્ગ્રુવ વનસ્પતિનો પ્રકાર
પરવાળા દ્વીપનો પ્રકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP