સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આઈન્સ્ટાઈનની નીચે દર્શાવેલ શોધો પૈકી કઈ શોધ છે ?

રેડિયોએક્ટીવીટી અને સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત
ક્ષ-કિરણો અને ફોટોઈલેક્ટ્રિક અસર
સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત અને ફોટોઈલેક્ટ્રિક અસર
રેડિયોએક્ટીવીટી અને ફોટોઈલેક્ટ્રીક અસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ગોઈટર નામનો રોગ કયા અંતઃસ્ત્રાવની ઊણપથી થાય છે ?

થાયરોક્સિન
ટેસ્ટોસ્ટેરોન
ઈન્સ્યુલિન
પેરાથોર્મોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP