સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ક્ષેપકોમાંથી કર્ણકમાં રુધિરને પાછું આવતાં અટકાવનાર વાલ્વ કયો છે ?

દ્વિદલ વાલ્વ
ત્રિદલ અને દ્વિદલ વાલ્વ બંને
ત્રિદલ વાલ્વ
અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તટસ્થ પરમાણુના કયા બે કણોની સંખ્યા સરખી છે ?

ન્યુટ્રોન અને રેટ્રોન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન
ઈલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન
પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા શેની ખામીને લીધે થાય છે ?

ફોલિક એસિડ
કેલ્શિયમ
એમિનો એસિડ
એસ્કોર્બિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP